نرجس فلکیان

مربی دانشکده فنی و مهندسی


نام: نرجس فلکیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: معماری
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
معماری
آزاد اسلامی واحد رشت
ایران
1399
کارشناسی ارشد
مهندسی معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی
ایران
1391
کارشناسی
مهندسی معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ایران
1388

دروس ارائه شده 4 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
مقدمات طراحی2
طبقه سوم
آتلیه3
چهارشنبه
14تا19
کارشناسی
طرح معماری1
طبقه چهارم
آتلیه1
چهارشنبه
8تا14
کارشناسی ارشد
نظریه های مکان یابی
طبقه سوم
402
چهارشنبه
8تا10
کارشناسی ارشد
نظریه های مکان یابی
طبقه سوم
402
چهارشنبه
10تا12
کارشناسی ارشد

مقالات علمی 41 مقاله

Title
Authors
Publication Date
معماری اقلیمی
نرجس فلکیان، ساناز احمدزاده، علی فلکیان
3/15/2011
Conference
نخستین همایش تخصصی فناوری های نوین درمهندسی عمران ومعماری،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
The Study of Architectural Principles Adaptable to the Humid and Temperate Climate (A Case Study of Ramsar)
Narjes Falakian,Ali Falakian
11/14/2011
Conference
Journal
Journal of Basic and Applied Scientific Research
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Study on The RelationshipBetween Architectureand Music
Narjes Falakian,Ali Falakian
2/7/2013
Conference
Journal
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
• The Study of the Building Orientation Priorities with Regard to Solar Radiation and Wind (A Case Study of Ramsar)
Narjes Falakian,Ali Falakian
5/6/2013
Conference
Journal
International Research Journal of Applied & Basic Sciences
Volume
4(9)
Issue
Pages
2564-2567
Publisher
Science Explorer Publications
Description
A Study on Climatic Design in Traditional Architecture of Temperate and Humid Climate
Narjes Falakian,Ali Falakian
6/6/2013
Conference
Journal
International Research Journal of Applied & Basic Sciences
Volume
5(10)
Issue
Pages
1318-1322
Publisher
Description
Study on the Architecture of Taj Mahal
Narjes Falakian,Ali Falakian
7/6/2013
Conference
Journal
International Research Journal of Applied & Basic Sciences
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A Survey on Form and Figure in Architectur
Narjes Falakian,Ali Falakian
8/7/2013
Conference
Journal
International Research Journal of Applied & Basic Sciences
Volume
5(10)
Issue
Pages
1323-1328
Publisher
Description
Studying the Relationship between Color and Architecture
Narjes Falakian,Ali Falakian
9/8/2013
Conference
Journal
Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ویژگی های محیط فیزیکی آموزش و فرایند رشد کیفی دانشجویان معماری
نرجس فلکیان، حمزه غلامعلی زاده
7/27/2015
Conference
Conference on Research inBehavioral and Social Science
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی مفهوم زیبایی در معماری دیکانستراکشن )مطالعه موردی نقد اندیشه های پیتر آیزنمن(،
نرجس فلکیان، محمدمهدی رئیس سمیعی
8/12/2015
Conference
کنگره بین المللی مدیریّت شهری
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی مفهوم زیبایی از دیدگاه برخی از دیکانسترکتیویست ها،
نرجس فلکیان، محمدمهدی رئیس سمیعی
8/13/2015
Conference
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Physical Features of Educational Environment and Architecture Students’Improvement
narjes falakian, hamze gholamali zadeh
9/7/2015
Conference
Journal
Mitteilungen Saechsischer Entomologen
Volume
115
Issue
Pages
1919-1912
Publisher
Description
شیوه های آموزش خلّاق و تأثیر آن در افزایش خلّاقیّت دانشجویان معماری
نرجس فلکیان، حمزه غلامعلی زاده
9/17/2015
Conference
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی بازتاب معماری عصر حافظ در دیوان اشعار حافظ
نرجس فلکیان، مژگان خاکپور
12/14/2015
Conference
International Conference on Research in Science and Technology, 14december, 2015, Kualalumpur-Malaysia.
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی مکان یابی بیمارستان ها، نمونه موردی بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس،
نرجس فلکیان، سینا فخاری
1/26/2016
Conference
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی مکان یابی بیمارستان ها در شهر ) نمونه موردی بیمارستان آتیه تهران
نرجس فلکیان، معصومه شرافتی
2/25/2016
Conference
در اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی مفهوم زیبایی از دیدگاه برخی از دیکانستراکتیویست ها )مطالعه موردی نقد اندیشه های پیتر آیزنمن(،
نرجس فلکیان، محمدمهدی رئیس سمیعی
7/20/2016
Conference
نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 ، در تاریخ 30 تیر 139۵ تا 31 تیر 139۵ ، توسط موسسه نمودار توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران.
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی هتل رامسر از منظر عوامل موثر برمکان گزینی هتل ها،
نرجس فلکیان و ...
8/12/2016
Conference
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژِی و مهندسی،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
گامی در شناخت مناره های ایران تا دوره سلجوقی نقد و بررسی دو مناره چهل دختران و برسیان، چهارمین کنگره بین المللی عمران
نرجس فلکیان
12/27/2016
Conference
معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش نور در آثار معماری لویی کان از دیدگاه حکمت متعالیه
نرجس فلکیان، پروین میرگذار
6/17/2017
Conference
در دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، دانشگاه تهران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Analytical work of Le Corbusier transcendent point of view
Narjes Falakian
7/12/2017
Conference
"3rd International Conference on Architecture, Civil and Urban Development at the beginning of the third millennium"
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ISSN: 2476-6739
بررسی مکان یابی بیمارستان شهید رجایی تنکابن،
نرجس فلکیان و...
8/16/2017
Conference
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی ویژگی های مکانیابی بیمارستان پارس رشت،
نرجس فلکیان و...
8/16/2017
Conference
اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی معماری برونگرای اقلیم معتدل و مرطوب-
نرجس فلکیان
9/12/2017
Conference
درکنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی درعلوم ومهندسی-
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
transcendent wisdom transcendent analysis in modern buildings architect Mies reviewe dvanderrohe
Narjes Falakian, mohammad mehdi raeis samiei
9/21/2017
Conference
"The Third International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Development at the beginning of the third millennium"
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی مصالح بوم آورد پوشش بام و دیوار در معماری همساز با اقلیم معتدل و مرطوب-
نرجس فلکیان
9/21/2017
Conference
کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی درعلوم ومهندسی-
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی هتل هایت )پارسیان آزادی خزر( چالوس از منظر عوامل موثر بر مکان گزینی هتل ها،
نرجس فلکیان و...
9/21/2017
Conference
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل حکمت متعالیه در بناهای مدرن متعالی معمار مورد بررسی میس وندروهه
نرجس فلکیان و..
9/21/2017
Conference
سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیلی در آثار لوکوربوزیه از دیدگاه حکمت متعالیه،
نرجس فلکیان و...
9/21/2017
Conference
سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی نقش امنیت در مجموعه های گردشگری ساحلی،
نرجس فلکیات و...
12/28/2017
Conference
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تأثیر مولفه های پایداری اجتماعی در طراحی مرکز فناوری اطلاعات بر جذب بیشتر استفاده کنندگان در شهر تهران،
نرجس فلکیان و...
12/28/2017
Conference
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی هتل هایت )پارسیان آزادی خزر( چالوس از منظر عوامل موثر بر مکان گزینی هتل ها،
نرجس فلکیان و...
1/4/2018
Conference
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل معیارهای مکان یابی مجموعه های ورزشی)نمونه موردی: مجموعه ورزشی امام رضا)ع( شهر تنکابن(،
نرجس فلکیان و...
1/4/2018
Conference
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر معیارهای مکان یابی مراکز تجاری بر رضایت کاربران )نمونه موردی:مرکز خرید پانوراما کلارآباد(،
نرجس فلکیان، رها حسین پور
3/8/2018
Conference
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقایسه تطبیقی مؤلفه های کالبدی تأثیرگذار بر رضایت دانش آموزان در مدارس ابتدایی سنّتی و جدید )مدارس ابتدایی شهید حسین فضل کریمی و برادران علوی شهرستان رامسر(،
نرجس فلکیان، سیده فاطمه صدر
3/17/2018
Conference
اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بکارگیری فرم های معناگرای نماد و رمز )اعداد، اشکال، رنگ ها(، انعکاس و عناصر طبیعت در فضای معماری برگرفته از حکمت هنر اسلامی در طراحی مجتمع آموزشی،
نرجس فلکیان، سیده فاطمه صدر
9/13/2018
Conference
کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
طراحی مجتمع آموزشی با رویکرد فرم های معناگرای ارزش های هندسی و نور برگرفته از حکمت هنر اسلامی،
نرجس فلکیان، سیده فاطمه صدر
1/4/2019
Conference
کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
خلّاقیّت در آفرینش هستی، خلّاقیّت در آفرینش معماری
نرجس فلکیان، محمدمهدی رئیس سمیعی
12/1/2019
Conference
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی،
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ریخت شناسی معماری معنامحور با استفاده از روش چیدمان فضا )مطالعه موردی: مسجد حکیم اصفهان(،
نرجس فلکیان، حسین صفری، علی کاظمی
9/22/2020
Conference
Journal
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
Volume
3
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی عملکرد بادگیر جهت تهویه طبیعی در اقلیم معتدل و مرطوب )مطالعه موردی شهرستان رامسر(
نرجس فلکیان
9/9/2021
Conference
کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی درعلوم ومهندسی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ریخت شناسی معماری معنامحور با استفاده از روش چیدمان فضا مطالعه موردی: مسجد علی اصفهان،
نرجس فلکیان، حسین صفری، علی کاظمی
9/22/2021
Conference
Journal
محل انتشار: ماهنامه باغ نظر
Volume
96
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 13 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری
موسسه آوزش عالی شفق تنکابن
تیر 1395
تاکنون
نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی
کانون مهندسین شهرستان رامسر
مهر 1389
تاکنون
عضو مدعو کارگروه گسترش رشته
موسسه آموزش عالی کسری رامسر
آذر 1394
تاکنون
مسول دفتر طراحی شمسه 409
نظام مهندسی ساختمان رامسر
خرداد 1393
تاکنون
عضو کمیته بررسی نقشه رشته معماری
نظام مهندسی رامسر
اسفند 1394
تاکنون
عضو مدعو هیأت اجرایی جذب
موسسه آموزش عالی کسری رامسر
آذر 1394
تاکنون
نایب رییس کمیته ساماندهی سیما و فضاهای شهری
شهرداری رامسر
خرداد 1395
تاکنون
نماینده شورای راهبردی بانوان فرهیخته
دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
آبان 1395
تاکنون
داور
دوین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی
دی 1394
دی 1394
دبیر کمیسیون تخصصی بانوان
کانون مهندسین شهرستان رامسر
مهر 1389
تاکنون
دبیر کمیسیون بانوان
کانون مهندسین رامسر
مهر 1389
خرداد 1395
رییس کارگروه ساماندهی فضاهای شهری
شهرداری رامسر
مهر 1391
خرداد 1395
رییس گروه طراحی و ناظر پروژه بازار ماهی رامسر
شهرداری رامسر
مرداد 1395
اسفند 1395

جوایز و افتخارات 16 عنوان

عنوان
سال
رتبه برتر و اثر برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در رشته شعر در استان مازندران
1382
مهندس برتر شهرستان رامسر
1391
کسب رتبه نخست درسیزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت در رشته ترجمه وتفسیرقرآن کریم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1393
کسب مقام اول مسابقه قرآنی تفسیر سوره حدید در بخش استادان
1394
بانوی نمونه شهرستان رامسر
1394
عضو هیأت علمی افتخاری گروه معماری، هنر و شهرسازی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی) ISCDBU
1395
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1395
کسب مقام اول مسابقه تفسیر سوره حمد
1396
کسب مقام اول در بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی مرحله ی واحدی در رشته شعر
1396
کسب مقام دوم مسابقه تفسیر سوره نور
1397
کسب مقام اول در بیست و سومین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی، مرحله ی واحدی در رشته شعر
1397
کسب رتبه اول در رشته"شعر" در سیزدهمین جشنواره نماز دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران- اسفندماه 97 با عنوان "معراج نیکان" به میزبانی واحد "نکا"
1397
کسب رتبه دوم در رشته "گرافیک-ماکت" در سیزدهمین جشنواره نماز دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران- اسفندماه 97 با عنوان "معراج نیکان" به میزبانی واحد "نکا"
1397
کسب رتبه ی دوم در رشته ی ترتیل در بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت مرحله ی واحدی
1398
کسب مقام اول هشتمین دوره طرح قرآنی-فرهنگی رمضان، بهار قرآن تفسیر سوره مبارکه حشر
1398
کسب رتبه دوم در رویداد هنری مکتب سلیمانی در رشته ی شعر به میزبانی بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1399

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
خواهرانه
سپهر اندیشه
1398
تالیف

مقالات در نشریات 2 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
ریخت شناسی معماری معنامحور با استفاده از روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: مسجد حکیم اصفهان)
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
1400
3
ریخت شناسی معماری معنامحور با استفاده از روش چیدمان فضا مطالعه موردی: مسجد علی اصفهان
ماهنامه باغ نظر
1400
96